Giá trị cốt lõi

Trang chủ Giới thiệuGiá trị cốt lõi
SỨ MỆNH & GIÁ TRỊ CỐT LÕI DOANH NGHIỆP
Chia sẻ :

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của công ty Cổ phần Delikost: Mang đến cho người Việt thêm những dịch vụ và sản phẩm tiêu dùng đẳng cấp (vượt trội).

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị của Delikost: Chuyên nghiệp, căn cơ, khoa học, công nghệ, sáng tạo, tuân thủ, làm việc có trách nhiệm, trao quyền, sự chính trực, khả năng thích nghi cao, sự đồng cảm, không phân biệt, toàn cầu hóa, tính nhân văn cao.

TẦM NHÌN

Tầm nhìn DeliKost :  Trở thành một Holding phát triển bền vững, chuyên nghiệp, có tính cạnh tranh cao có mức độ tăng trưởng ổn định trên thị trường Việt Nam, Đông Nam Á và Châu Á từ các dịch vụ đến các sản phẩm tiêu dùng đẳng cấp, đặc biệt trong lĩnh vực về sản phẩm nông nghiệp, chế biến sau thu hoạch nông nghiệp.

 TRIẾT LÝ KINH DOANH

Luôn lắng nghe, học hỏi, sáng tạo, cải tiến chất lượng dịch vụ và sản phẩm để mang lại lợi ích lớn nhất cho khách hàng

Minh bạch, liêm chính, uy tín trong quản lý & kinh doanh.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, chú trọng đạo tạo cho đội ngũ nhân viên hoàn thiện các kỹ năng cần thiết trong công việc và cuộc sống chính là nền tảng xây dựng văn hóa doanh nghiệp tạo sự gắn bó lâu dài cho cán bộ công nhân viên.

Quan tâm có trách nhiệm tới cộng đồng.

 

THÁI ĐỘ NHÂN VIÊN - LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT

Đối với khách hàng - Là ông chủ thực sự của doanh nghiệp: Phục vụ: Chuyên nghiệp, trung thực và nhiệt tình.

Đối với công việc: Trách nhiệm, sáng tạo, đổi mới, tự giác, chấp nhận mọi thử thách, khó khăn.

Đối với đồng nghiệp: Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác, thẳng thắn, trung thực, học hỏi cùng phát triển nghề nghiệp.

---------------------------------------------

View: 3073   Back    Up to top   

Tin Delikost
  • Đồng hành sức khỏe cùng bệnh viện Tim (Chuyên mục ...

  • Đồng hành cùng chương trình hỗ trợ chăm sóc y tế ...

  • Delikost - Đồng hành với sức khỏe người bệnh